Dating site Kristen pertama dan terbesar di Indonesia

Daftar sekarang secara gratis

JK Javanese

ForumCampur-campur

38576 – 38600 dari 49537    Ke halaman:  Sebelumnya  1 ... 1543  1544  1545 ... 1982  Selanjutnya Kirim tanggapan

 • LINA843

  26 Desember 2021

  Sapu tangannya disimpen baik2, jangan sampe lepas yaa

  CHRISTIAN983 tulis:

  Rapopo,mengko dicuci sm sy,kasih pewangi biar selamanya harum..di keabadian.(kali iki ga pake lagu)

 • ISMU915

  26 Desember 2021

  Pasti disimpan rapilah..

  c.tenor.com/CB4KYvB1Q1MAAAAC/raisa-percayala.gif

  LINA843 tulis:

  Sapu tangannya disimpen baik2, jangan sampe lepas yaa

  26 Desember 2021 diubah oleh ISMU915

 • CHRISTIAN983

  26 Desember 2021

  Iya.bagiku itu adalah sebuah amanah,yg hrs selalu aku jaga,dimanapun n sampai kapanpun

  LINA843 tulis:

  Sapu tangannya disimpen baik2, jangan sampe lepas yaa

  26 Desember 2021 diubah oleh CHRISTIAN983

 • 26 Desember 2021

  😃😃😃

 • 26 Desember 2021

  CHRISTIAN983 tulis:

  Ga usah rebutan..kudu trima ing pandum

  dadine woles alias selow...santai😃

 • CHRISTIAN983

  26 Desember 2021

  Asemi,,diketawain ma fenny😠

  FENNY899 tulis:

  😃😃😃

 • CHRISTIAN983

  26 Desember 2021

  Reneb sam.

  Th baruan nandi sam..malang ta blitar

  IMAN982 tulis:

  dadine woles alias selow...santai😃

 • 27 Desember 2021

  CHRISTIAN983 tulis:

  Reneb sam.

  Th baruan nandi sam..malang ta blitar

  sek pancet d Blitar sam,penggawean full biasa akhir taun....taun baruan yo gawe d mess karyawan,lha wong taun baru khan onok penyekatan lho

  27 Desember 2021 diubah oleh IMAN982

 • 27 Desember 2021

  CHRISTIAN983 tulis:

  Asemi,,diketawain ma fenny😠

  enak madu sam,legi² piye ngunu😁

 • 27 Desember 2021

  CHRISTIAN983 tulis:

  Asemi,,diketawain ma fenny😠

  i.ibb.co/LgCjhQY/kancil-imut.gif

  Piiiiiissss😁✌️

 • BAYU715

  27 Desember 2021

  Mumpung sepi bisa nunut leyeh2 dikene 😴

 • 27 Desember 2021

  Ak juga dong ikutan😊

 • CHRISTIAN983

  27 Desember 2021

  Miaauwww

  FENNY899 tulis: i.ibb.co/LgCjhQY/kancil-imut.gif Piiiiiissss😁✌️

 • CHRISTIAN983

  27 Desember 2021

  Asem kecut madu legi..prawan ngentut ambune wangi, tp sak wangi2ne tetep kudu😷

  IMAN982 tulis:

  enak madu sam,legi² piye ngunu😁

  27 Desember 2021 diubah oleh CHRISTIAN983

 • ISMU915

  27 Desember 2021

  Asem kecut gulo legi yen mambu biasane tutupi masker 😷

  CHRISTIAN983 tulis:

  Asem kecut madu legi..prawan ngentut ambune wangi, tp sak wangi2ne tetep kudu😷

 • 27 Desember 2021

  CHRISTIAN983 tulis:

  Miaauwww

  tunggu deh,itu suara kucing manis bukan y?✌️✌️

 • 27 Desember 2021

  CHRISTIAN983 tulis:

  Asem kecut madu legi..prawan ngentut ambune wangi, tp sak wangi2ne tetep kudu😷

  🤣🤣🤣

 • LINA843

  27 Desember 2021

  Bee

  CHRISTIAN983 tulis:

  Miaauwww

 • FAJAR882

  27 Desember 2021

  Sugeng dalu,

  Mampir lèrèn, nunut ngéyup, sinambi numpang komen.. 🙂

  Kepareng, ndhèrèk ngaturaken dhumateng sedhèrèk² JK Javanese sedaya kemawon lan ing pundi kèmawon:

  Sugeng Natal 2021 lan Mapag Warså Anyar 2022

  Mugi sukå basuki-ning riyadi Natal, såhå nugråhå tentrem rahayu, tansah kajiwå-kasarirå, tumraping gesang kitå sedåyå. Kanthi mahargyå rawuhipun Sri Yesus wonten ing alam ndonyå, mugi Sabdanirå Kanjeng Pangeran ugi linairaken lan kaenggalaken ing manah kitå sami.

  Rohmat såhå berkah karaharjan linubèraken déning Gusti Maha Asih. Samyå memuji kanthi lebdå ing galih. Rahayu ingkang tansah pinanggih. Lumuntur mring kawulå dasih.

  Amin. 😇 Gusti Yesus mberkahi 🙏

 • CHRISTIAN983

  27 Desember 2021

  Katawis dangu mboten pinanggih ing ngriki,,namung saged nyenyuwun raka mas fajar tansaho pinaring berkahing Gusti..amin

  Sugeng natal ugi lan sugeng mapag warsa enggal kanthi semangat kang makantar-kantar😁✌

  🙏

  FAJAR882 tulis:

  Sugeng dalu,

  Mampir lèrèn, nunut ngéyup, sinambi numpang komen.. 🙂

  Kepareng, ndhèrèk ngaturaken dhumateng sedhèrèk² JK Javanese sedaya kemawon lan ing pundi kèmawon:

  Sugeng Natal 2021 lan Mapag Warså Anyar 2022

  Mugi sukå basuki-ning riyadi Natal, såhå nugråhå tentrem rahayu, tansah kajiwå-kasarirå, tumraping gesang kitå sedåyå. Kanthi mahargyå rawuhipun Sri Yesus wonten ing alam ndonyå, mugi Sabdanirå Kanjeng Pangeran ugi linairaken lan kaenggalaken ing manah kitå sami.

  Rohmat såhå berkah karaharjan linubèraken déning Gusti Maha Asih. Samyå memuji kanthi lebdå ing galih. Rahayu ingkang tansah pinanggih. Lumuntur mring kawulå dasih.

  Amin. 😇 Gusti Yesus mberkahi 🙏

 • CHRISTIAN983

  27 Desember 2021

  Aktris jepun hot

  LINA843 tulis:

  Bee

 • LINA843

  27 Desember 2021

  Pak RT mah nyaho wae ih 😁😁😁

  CHRISTIAN983 tulis:

  Aktris jepun hot

 • CHRISTIAN983

  27 Desember 2021

  Abdi teh botol..eeh piye sih. Ga isa sunda aing teh..mon dihampuraken..eh bener ora sih🤭

  LINA843 tulis:

  Pak RT mah nyaho wae ih 😁😁😁

 • LINA843

  27 Desember 2021

  Teh hijau hadir 🙋

  CHRISTIAN983 tulis:

  Abdi teh botol..eeh piye sih. Ga isa sunda aing teh..mon dihampuraken..eh bener ora sih🤭

 • BAYU715

  27 Desember 2021

  Aq kesasar nang sunda po yo 🤔

38576 – 38600 dari 49537    Ke halaman:  Sebelumnya  1 ... 1543  1544  1545 ... 1982  Selanjutnya Kirim tanggapan